ไม่มีสังคมใดไร้ผู้พิการ

aaron-fotheringham-bland-05บุคคลมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทุกคน ต่างกันที่รูปร่าง หน้าตา สูงต่ำ ดำ ขาว เชื้อชาติ ส่วนใหญ่มาจากพันธุุกรรม เผ่าพันธ์ ภูมิสำเนา ดังนั้นบุคคลแต่ละคนเป็นหนึ่งเดียวในโลก แล้วจะมีอะไรสัก 2,3 อย่างที่ต่างกับผู้อื่นจะเป็นอย่างไรไป ผู้ที่เกิดมาไม่สามารถเลือกเองได้ แต่เมื่อเกิดและมีชีวิตสามารถเลือกที่จะเป็นอย่างไรอยู่ที่ตัวเองเลือก ขึ้นอยู่ที่ใจจะปราถนา ขอเป็นกำลังใจให้ผู้พิการ บกพร่องและทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู  และผู้ดูแลบุคคลเหล่านี้ทุกคน เวปไซดนี้ขอเป็นสื่อกลาง เพื่อนคู่คิด แหล่งเรียนรู้ ให้ทุกคนรวมทั้งบุคคลที่บอกกับตัวเองว่าปกติ ที่ไม่มีใจพิการ

14 thoughts on “ไม่มีสังคมใดไร้ผู้พิการ

  1. ให้กำลังใจทุกคนที่มีความแตกต่างกัน แต่ในความแตกต่างทุกคนมีสิ่งดีๆในตัวเองเสมอ

  2. เป็นกำลังใจให้ผู้พิการ และผู้ดูแลเด็ก ทุกคน น่ะค่ะ สู้ๆ

  3. เป็นกำลังใจให้ผู้พิการและครูการศึกษาพิเศษในการดูแลคนพิการทุกคน

  4. การที่ทุกคนมีความเข้าใจคนพิการอย่างลึกซึ้ึงคือกำลังใจที่ดีที่สุด

  5. ทุกคนมีความคิด ความสามารถแตกต่างกัน แต่มีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ต่างให้เกียรติซึ่่่่่งกันและกันทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้

  6. ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคคลที่มีความแตกต่างทุกๆคนนะคะ

  7. ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่มีความพยายาม และตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเอง สู้ สู้ นะค่ะ
    ****ครูทำได้ทุกอย่าง****

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s