วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ทำได้อย่างไร

2114_19_1การเรียนรู้ของเด็ก  LD  ผ่านกระบวนการทำงานของสมอง  และพบว่าความบกพร่องทางกระบวนการเรียนรู้  ส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของสมอง  จึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้  ดังนั้น  วิธีการจัดการเรียนรู้หรือการหาช่องทางการสอนที่สอดคล้องกับปัญหาของเด็ก  จะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้  โดยมีหลักการที่เหมาะสม  ดังนี้หลักการทั่วไป
1. สอนจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน  การเริ่มต้นที่ดีควรเริ่มสอนในสิ่งที่ต่ำกว่าความสามารถของimageเด็กเล็กน้อย  เพื่อให้เด็กมีกำลังใจ  มั่นใจ  และพร้อมจะเรียนในระดับยากต่อไปได้
2.ให้เด็กมีความสุขในการเรียน  เด็กที่มีความสุขในการเรียนจะมองคนในแง่ดี  และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครูได้
3.ให้การเสริมแรงอย่างสม่ำเสมอ  คำชมจากครูเป็นสิ่งสำคัญเด็กจะรู้สึกมีกำลังใจและพยายามมากขึ้น
4.ให้เด็กเรียนจากเพื่อน  (เพื่อนช่วยเพื่อน)  เพราะเด็ก  LD  เรียนรู้คนเดียวได้ไม่ดี  แต่จะเรียนรู้ได้เมื่อเรียนกับเพื่อน
5.จัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียน  เด็ก  LD  ส่วนใหญ่จะมีอาการสมาธิสั้นร่วมด้วย  ห้องเรียนจึงควรมีความเป็นระเบียบ  สวยงาม  มีเสียงรบกวนจากภายนอกน้อยที่สุด
6.มองหาจุดเด่นของเด็ก  ส่งเสริมให้เด็กแสดงความสามารถพิเศษ  หรือเป็นคนเก่งในจุดที่เด็กมีศักยภาพ
7.สอนโดยการเน้นย้ำซ้ำทวน  เด็ก  LD  จะเรียนรู้ช้า  เรียนได้หน้าลืมหลัง  ครูควรใช้วิธีการกระตุ้นความจำ  เช่น  ให้เด็กทำกิจกรรมนั้นซ้ำบ่อย ๆ ด้วยวิธีการรับรู้ที่หลากหลายจากการดู  การฟัง
การสัมผัส
8.ใช้คำสั่งที่สั้นและเข้าใจง่าย  ในหนึ่งคำสั่งไม่ควรให้ทำหลาย ๆ กิจกรรม  และให้เด็กทบทวนคำสั่งก่อนลงมือปฏิบัติ
9.พยายามให้ความช่วยเหลือ  เนื่องจากเด็กมักขาดวินัย  ขาดความรับผิดชอบ  ขาดการจัดลำดับและมักไม่รอบคอบ  ครูผู้สอนควรให้ความช่วยเหลือ
10.ให้เวลามากขึ้น  เนื่องจากเด็กจะทำงานช้า  เรียนช้า  การให้ทำการบ้านและการทำแบบฝึกหัดจึงควรมีเวลาให้เด็กมากกว่าเด็กทั่วไป
11.มอบงานให้เหมาะสม  การมอบให้เด็กทำงานแต่ละครั้งไม่ควรให้ครั้งละ   มาก ๆ แต่อาจมอบบ่อยขึ้น  (เพื่อให้เท่ากับเด็กคนอื่น )
_1_~112.สรุปเรื่องก่อนสอน   เด็กจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นหากมีการสรุปเรื่องที่จะเรียนให้เด็กฟังก่อนที่จะเรียนรื่องนั้น ๆ
13.ใช้อุปกรณ์ช่วย  อนุญาตให้เด็กใช้เครื่องคิดเลข  คอมพิวเตอร์  เทปบันทึกเสียง  เพื่อช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้
14.ให้เรียนรู้จากการปฏิบัติ  เด็ก  LD  เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและร่วมกิจกรรมมากกว่าการฟังการสอนจากครู
15.ปรับเอกสารการเรียนการสอน  เนื่องจากเด็ก  LD  มีปัญหาการรับรู้ทางสายตาเอกสารการเรียนการสอนต่าง ๆ จึงควรมีการปรับให้เหมาะสม  เช่น  พิมพ์ขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่ขึ้น  เน้นคำ ข้อความสำคัญในหนังสือ   ให้ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ลงในกระดาษกราฟ  หรือให้เขียนในกระดาษที่มีเส้นบรรทัด  เป็นต้น

1wince

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s